11.11.2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Α=5.200 Μ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

   Δείτε την παρουασίαση σε pdf
> Download PDF

ASSOCIATES - AFFILIATES