11.11.2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 5.200 Μ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

  Δείτε την παρουασίαση σε pdf
> Download PDF

11.11.2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Α=5.200 Μ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

   Δείτε την παρουασίαση σε pdf
> Download PDF

11.11.2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Α=5.200 Μ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

  Δείτε την παρουασίαση σε pdf
> Download PDF

25.10.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Για την υλοποίηση μικρών θερμοκηπιακών μονάδων και την παραγωγή κηπευτικών
{gourmet type}.

> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ PDF

 

25.10.2016

Παραγωγή φυλλώδη και λοιπών προϊόντων gourmet type

  Διαβάτε περισσότερα

> Download PDF

21.04.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ GREEN ALLIANCE SA

 > Download PDF

ASSOCIATES - AFFILIATES